Lưu trữ hút bể phốt tại Pháo Đài Láng - Công Ty Thông Hút Bể Phốt Tại Hà Nội Uy Tín

Tag Archives: hút bể phốt tại Pháo Đài Láng

Dịch vụ hút bể phốt tại Pháo Đài Láng uy tín

Pháo đài Láng do Pháp xây dựng năm 1940 trên cánh đồng thôn Láng Trung. Pháo đài có 4 khẩu cao xạ 75 ly. Sau Cách mạng tháng Tám, Vệ quốc quân quản lý pháo đài. 20h ngày 19-12-1946. Pháo đài được vinh dự nổ súng phát lệnh toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp […]

0961656484