Lưu trữ VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Công Ty Thông Hút Bể Phốt Tại Hà Nội Uy Tín

Tag Archives: VI PHẠM HÀNH CHÍNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 20/01/2017 CHÍNH PHỦ _______ Số: 155/2016/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh […]

0961656484